شوهر پس از دستگیری افرا گراو زن گزارش از دست رفته مرده در خانه

Category: کیمیا | No comments

28-در سال افرا گراو زن بود که در گزارش از دست رفته پنج شنبه مرده پیدا شد شنبه.

افرا گراو پلیس با دریافت گزارش پنج شنبه شب که ماریا خشم ترک کرده بود و برای یک پیاده روی در منطقه عقاب دریاچه و پیک دریاچه که صبح و تا به حال شنیده شده است از آنجا. او مرده پیدا شد در روز شنبه.

پلیس خشم را 28 ساله ، یک جستجوی عمومی برای خشم است که برنامه ریزی شده بود برای شنبه صبح بود به نام خاموش.

“این یک ویرانگر زمان برای ماریا خانواده و جامعه” افرا گراو پلیس گفت:. “وجود دارد فوق العاده ای بود فوران حمایت از جامعه که به طور داوطلبانه به جستجو برای ماریا.”

 

tinyurlis.gdclck.ruulvis.netshrtco.de

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>