دهلی نو: ستاد مرکزی ذخیره Police Force (CRPF) در اینجا مهر و موم شده و پس از یک شخصی کارکنان از یک افسر ارشد تست مثبت برای رمان coronavirus, مقامات گفت.

یک منشی شخصی ویژه مدیر کل (SDG) رتبه افسر شاغل در ستاد دارای آزمایش مثبت برای این ویروس و از این رو ساختمان مهر و موم شده و توسط نیروی گفتند.

مقامات مشغول به کار در این ساختمان را نمی خواهد اجازه داخل ساختمان از روز شنبه گفتند.

نیروی اتحاد آگاهانه منطقه نظارت افسر “شروع پروتکل های مورد نیاز” را به عنوان در هر پزشکی دستورالعمل به صورت محدود به زمان مناسب آب بندی ساختمان واقع در CGO پیچیده در لدهی جاده ها است.

گفتند یک تماس ردیابی ورزش را آغاز کرده است از تمام پرسنل که در تماس با کارمند در دفتر مرکزی این شرکت در ساختمان است.

این CRPF است که این کشور بزرگترین نیروی شبه نظامی.

tinyurlis.gdclck.ruulvis.netshrtco.de