Monthly Archives دسامبر 2020

کتاب آشپزی

Category: دسته‌بندی نشده | No comments

علاقه به آشپزی در برخی افراد به قدری است که آن را به عنوان یک شغل انتخاب می کنند. با آنکه دستوالعمل های مختلفی از آشپزی در هر سایت و هر کتاب آشپزی وجود دارد، اما اگر بخواهیم یک آشپز حرفه ای شویم باید دستورالعمل های متفاوت تری را یاد بگیریم. دانستن غذاهایی بین المللی یکی از رازهای آشپزهای حرفه ای است. اما این دستورالعمل ها را از کجا پیدا کنیم؟

کتاب آشپزی
کتاب آشپزی
Read More

با حرف آخر هوشمندانه در مسیر کنکور گام بردارید

Category: دسته‌بندی نشده | No comments

در سالهای اخیر منابع کنکور و موسسات آموزشی به میزان قابل توجهی افزایش یافته و انتخاب بهترین منبع برای کنکور را دشوار کرده است. از طرف دیگر ، انتخاب بهترین نوع متن به آزمون و خطای زیادی نیاز دارد. در انتشار اخبار امروز ، نگاهی خواهیم انداخت به دنیای کنکور و شما را با موسسهE آشنا می کنیم https: //harfeakharpub.comحرف آخر. آموزش تنها مقوله موفقیت نیست ، اما آموزش خوب می تواند مسیر موفقیت را برای داوطلبان کوهستان بسیار آسان کند. برای چندین سال ، موسسهE حرف آخر در زمینه آموزش امتحان پذیرش توجهات را به خود جلب کرده و طرفداران زیادی در بین دانشجویان پیدا کرده است. این موسسهE جوان در سال 2011 تحت هدایت استاد عبدالله منتظری آغاز به کار کرد...

Read More