خرید اینترنتی بادام

اگرچه بسیاری از افراد خرید اینترنتی بادام را به عنوان آجیل و دانه طبقه بندی کرده اند ، اما بادام در اصل میوه بادام است. نام علمی بادام  حقیقت ، بادام به عنوان دانه شناخته می شود زیرا مشخص نیست که در دو پوسته قرار دارد ، اما در واقع دانه ها میوه اصلی درخت هستند. البته بادام هنگام پخت کمی مس دارد که می توان آن را جدا کرد. وقتی میوه بادام رسیده است ، گوشت جذب می شود و هسته اصلی بادام بهبود می یابد.

    ایالات متحده و اسپانیا بزرگترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان بادام ، هرچند منشاء ایران هستند. ایران در حال حاضر پنجمین صادرکننده بزرگ بادام است.
دانلود رایگان مقاله