پیستون توسط بدنه در حالت راست قرار میگیرد

یک پیستون سبک خیس اهمیت حرکت کمتری هست ، بنابراین نیروی کمتری وارد می کند. رینگ های فشاری معمولا از چدن جامد ساخته می شوند و فشار خارجی را به دیواره سیلندر پیستون کمپرسور وارد می کنند. بدین ترتیب تنها شیوه برای گسترش گازهای احتراق داغ ، فشار دادن پیستون به تحت است. این بدان معنا هست که فشار مداوم به جهت کمتر وزن میله اتصال و پیستون وجود دارد. اضافه نمودن سیلیکون به آلومینیوم، از طرفی سبب ساز ترد و شکننده شدن پیستون شده و در این صورت، خطر شکسته شدن و فساد پیستون اتومبیل هنگام پرس نمودن گژنپین وجود دارد. هنگامی که شاتون و بغل یاتاقان بیش از حد لق باشد، سربزرگ شاتون موجب شکستگی شاتون شود و هنگامی سایش یاتاقان سربزرگ شاتون بیش از حد باشد منجر انحراف شعاعی شاتون میگردد و لرزش و پیچشش که تولید می‌شود باعث شکستن شاتون و موجب ایجاد ضرروزیان متعددی به موتور می گردد و در صورتی که به موقع متوجه این مشکل نشود و اتومبیل را خاموش نکنید ممکن هست باعث شکسته شدن جداره سیلندر شود و نیاز باشد که تمام مجموعه سیلندر و موتور خودرو تعویض شود، چونکه تعمیر سیلندر کاری هزینه متعددی داراست و مضاعف پردردسر میباشد و تنها به جهت زمانهایی که آسیب اندک باشد مطلوب می باشد وگر نیکی ابدا این عمل سفارش نمیشود، بررسی و اندازه گیری یاتاقان سر بزرگ شاتون در هر بار گشوده و بسته کردن موتور موجب تشخیص به موقع و پیشگیری از آن شود. ترازو شکاف واقعی فی مابین پیستون و سیلندر در اشکال موتورها متعدد هست و برای بدست آوردن بهترین میزان لقی فی مابین پیستون و سیلندر بایستی به دستورالعمل سازنده و دفترچه تعمیراتی ماشین مراجعه کنید. پیستون بیضی رخ وقتی گرم شودبه حالت دایره ای کامل درمی آید.برای سهولت حرکت پیستون درسیلندروجلوگیری ازگیرکردن آن دراثرانبساط درسیلندر،لازم است لقی پاره ای بین پیستون وسیلندر پیشبینی شود.دراین مسافت کم،قشرنازکی ازروغن قرارمیگیرد وفاصله راپرمیکند.ضمن آنکه اصطکاک ایجادشده راتقلیل میدهد،ازسایشسریع آن دونیز می کاهدو موجب تبادل حرارت میگردد.مقدارلقی پیستون درحالت سردبودن موتور،زیادتراست،ولی باگرم شدن موتور پیستون سریعتر انبساط پیداکرده،لقی آن باسیلندر کمترمیشود.علت انبساط بیشترپیستون دوعامل است:یکی گرمای بیشتری که به پیستون تاثیرمیکندودیگری ضریب انبساط زیادترپیستون آلومینیمی نسبت به سیلندر چدنی.پیستونهای بیضی صورت که برای دوری ازچسبیدن پیستون به سیلندر(گریپاژ)ساخته میشودبا ابعاد خاصی طرح میگرددبطوری که قطرپیستون که درمحور تکیه گاه گژن پین قرارداردبه ترازو 0/15 میلیمتر ازقطردیگرکوچکتراست وقطرپیستون درروی محور45 جايگاه ای نسبت به محور0/075 میلیمتر،کوچکترازبزرگترین قطرپیستون است. این جراحت موجب خردشدن قطعات ریز در میان پیستون و سرسیلندر می شود و حتی قابلیت دارد که همین جراحت سبب ساز شکسته شدن رینگ نیز بشود و مشکلات متعددی را هم ایجاد نماید و این موقعیت کلیدی گوش دادن به صدای موتور به راحتی قابل تشخیص است. پیستون قطعه ای میباشد استوانه ای شکل که درداخل سیلندر اهمیت اتصال داشتن به شاتون حرکت رفت وبرگشتی دارد. به جهت کسانی که هر جور نگرانی در مورد دقیقا کجا و همینطور راهنمایی در مورد چگونگی استفاده از پیستون برقی ، شما شاید می توانید کلیدی ما در صفحه وب تماس بگیرید.

hacklink al hd film izle php shell indir siber güvenlik türkçe anime izle Fethiye Escort android rat duşakabin fiyatları fud crypter hack forum mobil ödeme bozdurmahtml nullednulled themesMobil Ödeme Nakite Çevirme