شیر برقی چگونه کار می کند؟

در صورتی که روزنه به طور معمول بسته باشد، پیستون بلند می شود تا مهر و موم (F) دریچه را گشوده کند و اجازه دهد تا رسانه از روش شیر جریان یابد. بدنه بوبین به طور معمول از فولاد ساخته می شود که وظیفه محافظت از آن در برابر گرد و غبار و آب را بر عهده دارد و آن را قاب بوببین نیز می گویند. در صورتی که دریچه به طور معمول بسته باشد، پیستون بلند می شود تا مهر و موم (F) دهانه را باز کند و اذن می دهد تا رسانه از طرز شیر جریان یابد. شیر برقی پنوماتیک یک واحد کنترلی میباشد که هنگامی انرژی الکتریکی قلیل یا خاموش می شود جریان سیال را قطع، وصل یا تهیه شیر برقی 206 تیپ 2 می کند. زمانی که انرژی تقویت شده است، یک میدان مغناطیسی تولید میگردد که یک پیستون یا آرماتور را در برابر عملکرد فنر سیال میکشد. زمانیکه برق به سیمپیچ می‌رسد یک میدان الکترومغناطیسی ساخت شده که پیستون را به سمت پایین میکشد و به نیروی فنر غلبه میکند. ولی وقتی که انرژی کمتر مییابد، همین پیستون یا آرماتور بنابر کارایی فنر، سر جای خویش گشوده میگردد. هر زمان که انرژی الکتریکی کم و زیاد میشود، شیر برقی همین امکان را آماده میسازد که جربان سیال جدا شود یا جریان یابد. همین ولوها میتوانند در فشار صفر عمل کرده و در عین هم اکنون شدت جریان متعددی را در دست گرفتن کنند. علاقهمندان توانند از محصولات وبسایت بازدید کرده و محصول مورد حیث خویش را کاوش کنند. لوله هستهای باید غیر مغناطیسی باشد تا عرصه شیر برقی را از پلاگنات و هسته عبور دهد. شیر برقی وسیله ای هست که حساس به کارگیری از الکتریسیته و همینطور نیروی مغناطیسی عمل می کند. این وسیله در پروسه طراحی مدار امر این قابلیت و امکان را برای ما مهیا می آورد که بتوانیم تهیه عبور و گذشتن یا عدم عبور سیالات را به دست گیریم و آن را در دست گرفتن کنیم. ما می توانیم اهمیت استفاده و نصب میکروسوئیچ ها و تایمرها اجازه بسته یا گشوده شدن آن را برای هدفی که در لحاظ داریم، دهیم. در ارتباط حساس گونه های این شیر ها باید گفت اشکال متمایز دارند و حتی می قدرت آن ها را کلیدی دقت به کارداران متفاوتی نوع بندی کرد. استیلهای ضد زنگ با اعتنا به این که اهمیت اشکال گوناگون مغناطیسی و غیر مغناطیسی هستند، گزینههای مناسبتری خواهند بود.