كتاب انگليسي صنف نهم tagged posts

کتاب لاتین

Category: دسته‌بندی نشده | No comments

لاچلان براون از م instسسه و وب سایت Bestbythenumbers.com با استفاده از گزارش ها و آمارهای اخیر در ایالات متحده ، طبقه بندی جالبی را در مورد مطالعه کتاب لاتین نسل های مختلف انجام داد که بر اساس آن افراد را طبقه بندی می کند. برای مقایسه حجم آموزش ، آنها به پنج دسته سنتی تقسیم می شوند. در این تقسیم بندی ، سنین بین 5 تا 25 سال است که نسل Z نامیده می شود ، نسل هزاره بین 26 تا 40 سال ، نسل X بین 41 تا 55 سال ، نسل کودک بین 56 تا 75 سال و نسل خاموش بیش از 76 سال است.

طبق داده های منتشر شده ت...

Read More